337.cool
开心过小学嫦  娥
唐·李商隐
yún mǔ píng fēng zhú yǐng shēn
云母屏风烛影深,
cháng hé jiàn luò xiǎo xīng chén
长河渐落晓星沉。
cháng é yīng huǐ tōu líng yào
嫦娥应悔偷灵药,
bì hǎi qīng tiān yè yè xīn
碧海青天夜夜心。