337.cool
开心过小学春  日
宋·朱熹
shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn
胜日寻芳泗水滨,
wú biān guāng jǐng yī shí xīn
无边光景一时新。
děng xián shí dé dōng fēng miàn
等闲识得东风面,
wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn
万紫千红总是春。