337.cool
开心过小学黄鹤楼送孟浩然之广陵
唐·李白
gù rén xī cí huáng hè lóu
故人西辞黄鹤楼,
yān huā sān yuè xià yáng zhōu
烟花三月下扬州。
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn
孤帆远影碧空尽,
wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú
唯见长江天际流。