337.cool
开心过小学凉州词
唐·王之涣
huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān
黄河远上白云间,
yī piàn gū chéng wàn rèn shān
一片孤城万仞山。
qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ
羌笛何须怨杨柳,
chūn fēng bù dù yù mén guān
春风不度玉门关。