337.cool
开心过小学书湖阴先生壁
宋·王安石
máo yán cháng sǎo jìng wú tái
茅檐长扫净无苔,
huā mù chéng qí shǒu zì zāi
花木成畦手自栽。
yī shuǐ hù tián jiāng lǜ rào
一水护田将绿绕,
liǎng shān pái tà sòng qīng lái
两山排闼送青来。