337.cool
开心过小学望洞庭
唐·刘禹锡
hú guāng qiū yuè liǎng xiāng hé
湖光秋月两相和,
tán miàn wú fēng jìng wèi mó
潭面无风镜未磨。
yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì
遥望洞庭山水翠,
bái yín pán lǐ yī qīng luó
白银盘里一青螺。