337.cool
开心过小学西江月·夜行黄沙道中
宋·辛弃疾
míng yuè bié zhī jīng què
明月别枝惊鹊,
qīng fēng bàn yè míng chán
清风半夜鸣蝉。
dào huā xiāng lǐ shuō fēng nián
稻花香里说丰年,
tīng qǔ wā shēng yī piàn
听取蛙声一片。
qī bā gè xīng tiān wài
七八个星天外,
liǎng sān diǎn yǔ shān qián
两三点雨山前。
jiù shí máo diàn shè lín biān
旧时茅店社林边,
lù zhuǎn xī tóu hū jiàn
路转溪头忽见。