337.cool
开心过小学赠刘景文
宋·苏轼
hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài
荷尽已无擎雨盖,
jú cán yóu yǒu ào shuāng zhī
菊残犹有傲霜枝。
yī nián hǎo jǐng jūn xū jì
一年好景君须记,
zuì shì chéng huáng jú lǜ shí
最是橙黄橘绿时。